Nükleer, endüstriyel ve sağlık uygulamaları sonucunda çevreye ve kapalı ortamlara radyoizotop salınması riski her zaman mevcuttur. İlgili radyoizotopların tanımlanması ve fiziksel durumları (katı, sıvı veya gaz), araştırma ve numune alma protokollerinin yürütülmesini, kullanılacak ölçüm tekniklerinin seçimini ve buna bağlı genel değerlendirme kriterlerini belirleyici bir şekilde etkiler.

Bu kapsamda kontaminasyon sonucu çevrede yapılacak analizler şunları kapsar:

 • Radyoaktif kirliliğin tespiti
 • Olası kirleticilerin belirlenmesi ve miktarının belirlenmesi
 • Radyoaktivitenin çevreye dağılıp dağılmadığının kontrolü

Bu kapsamda RADKOR ve L.B. Servizi işbirliğiyle:

 • Kontaminasyon alanı için örnekleme planının tanımlaması
 • Doğru analitik teknikleri seçerek uygun bir radyolojik izleme planının tanımlaması
 • Sahada ve laboratuvarda ölçümler yapılması
 • Araştırılan alanda bulunan kirlilik seviyelerinin genel değerlendirmesinin yapılması
 • Çalışanlar ve dahil olan nüfus için dozimetrik değerlendirmenin gerçekleştirilmesi
 • Kontrol ağı tasarlanması
 • Yetkili makamlarla iletişim ve yardımlaşma halinde çalışmalar yapılması

 Yukarda belirtilen unsurlar göz önünde bulundurulduğunda ISO IEC 17025 standardı kapsamında akredite olarak gerçekleştirilen çevresel radyoaktivite analiz hizmetleri şunlardır:

Çevresel Sıvı Örnekleri için:

 • Trityum aktivite konsantrasyonu (10 – 1000 Bq/L)
 • Gama yayılımı yapan radyonüklid ölçümü (40 – 2000 keV Max 1000 kBq)

Çevresel Katı Örnekler ve Atıklar için:

 • Gama yayılımı yapan radyonüklid ölçümü (40 – 2000 keV Max 1000 kBq)

Geri Kazanılmış Katı Yakıtlar için:

 • Biyokütle İçerik Analizi (0.01 Bq - 1000 Bq)

 Katı ve Sıvı Organik Maddeler için:

 • Radon-222 (100 – 2500 kBq*h/m3)
 • Radon-222 (100 – 3000 kBq*h/m3)

Yüzey örnekleri için:

 • Radyoaktivite ölçümü (0.01 - 100 Bq/cm2 (Am-241) - 0.1 - 100 Bq/cm2 (Sr-90))

Gizlilik Politikası ve Çerez Uyarısı

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikası ’nı inceleyebilirsiniz.

İncele
Tamam